Rancangan Pengajaran Harian


RANCANGAN PERSEDIAAN HARIAN ( Kemahiran Menulis)

Mata Pelajaran:
Kelas: 
Bilangan Murid:
Masa :
Tema:
Tajuk:

Bahasa Malaysia
Tahun 2
 16 orang
8:00-9:00
Kebersihan dan Kesihatan
Kebersihan Diri

Standard Pembelajaran:  3. 3.4 

Objektif Pembelajaran:

1.     Membina ayat tunggal  dengan betul.
2.     Membina dan menulis ayat tunggal berdasarkan bahan grafik dengan betul  dan kemas.


AKTIVI
1.     Menyanyi lagu “Bangun Pagi” dengan iringan video.
2.     Guru memperkenalkan peralatan penjagaan kebersihan diri dan murid menulis pada papan tulis.
        Contoh: sikat rambut / sabun mandi/ 
         berus gigi/ pemotong kuku
     3. Guru menunjukkan gambar-gambar berkaitan dan murid menyebutkan dan menulis aktiviti daripada gambar.
     4. Murid membina ayat tunggal  
         berdasarkan gambar.
    5. Murid-murid membina dan menulis ayat tunggal berdasarkan gambar yang diberi.
EMK:
BBM:

Penyerapan Ilmu:Nilai Murni
         - menjaga kebersihan diri.
         -  berdikari
TMK – menyanyi bersama dengan tayangan  
            video

 Gambar Slaid/ LCD/kad ayat

 1.  Pendidikan Kesihatan
 2. Muzik


PENILAIAN  PENGAJARAN:

PEMULIHAN
Mengisi tempat kosong dengan perkataan berdasarkan gambar yang diberi.
 Contoh:  Saya ________ tangan.
 

                              cuci


PENGAYAAN

Membina ayat berdasarkan gambar yang diberi.
 Contoh:       

  Saya  cuci  tangan.


REFLEKSI
No comments:

Post a Comment