Latihan @ Eviden

Bahasa Melayu Tahun 2
Latihan Pemulihan
Nama: ___________________

Isi tempat kosong berdasarkan gambar yang diberi:  (B3D1E1)


1.  Saya ______________ tangan.

2.  Saya _____________ gigi.

3.  Saya ______________ rambut.

4.  Saya _____________ kuku.

5.  Saya _____________ pakaian yang bersih.


Bahasa Melayu Tahun 2
Latihan Pengayaan
Nama: ___________________

Bina ayat berdasarkan gambar yang diberi:  (B6D1E1)


1.  __________________________________________________________________.









2. __________________________________________________________________.











3.  __________________________________________________________________.









4. __________________________________________________________________.








5.  __________________________________________________________________.

No comments:

Post a Comment